VHF repeaters (145 Mhz)

Frequentie Offset Tone Plaats Call
144.8750 +0 MHz Amersfoort PI3XDV
145.5750 -0.6 MHz 77.0 Goes, TV Tower PI3UTR
145.5750 -0.6 MHz 77.0 UIT DE LUCHT! PI3UTR
145.6000 -0.6 MHz 88.5 Alkmaar PI3ALK
145.6000 -0.6 MHz 77.0 Eibergen PI3TWE
145.6000 -0.6 MHz 71.9 Venlo PI3SRT
145.6000 -0.6 MHz Westdorpe PI3ZVL
145.6125 -0.6 MHz 82.5 Appingedam PI3NOG
145.6250 -0.6 MHz Amersfoort PI3AMF
145.6250 -0.6 MHz 88.5 Bergen op Zoom PI3BOZ
145.6250 -0.6 MHz 1750 Emmen PI3ZOD
145.6375 -0.6 MHz Leeuwarden PI3FRL
145.6500 -0.6 MHz 71.9 Breda PI3BRD
145.6500 -0.6 MHz 82.5 Meppel PI3MEP
145.6750 -0.6 MHz 77.0 ’t Harde PI3NOV
145.6750 -0.6 MHz 88.5 Rotterdam, Erasmus MC PI3RTD
145.6875 -0.6 MHz 77.0 Den Ham PI3VHP
145.6875 -0.6 MHz 88.5 IJmuiden PI3YMD
145.7000 -0.6 MHz 77.0 Doetinchem PI3DTC
145.7000 -0.6 MHz 71.9 Eindhoven PI3EHV
145.7000 -0.6 MHz 82.5 Heerenveen PI3HVN
145.7125 -0.6 MHz 88.5 Assendelft PI3ZAZ
145.7125 -0.6 MHz DMR Groesbeek PI1GRB
145.7250 -0.6 MHz 77.0 Apeldoorn PI3APD
145.7250 -0.6 MHz 71.9 Hulsberg PI3ZLB
145.7375 -0.6 MHz 77.0 Lelystad PI3FLD
145.7500 -0.6 MHz 82.5 Groningen PI3GRN
145.7500 -0.6 MHz Nijmegen PI3NYM
145.7500 -0.6 MHz 88.5 Zoetermeer PI3RAZ
145.7625 -0.6 MHz DMR Almere PI3ALM
145.7750 -0.6 MHz 88.5 Goes, TV Tower PI3GOE
145.7875 -0.6 MHz 110.9 Amsterdam PI3ASD
145.7875 -0.6 MHz 77.0 Zutphen PI3YSS