Q-codes gebruikt door radiozendamateurs

De Q-codes zijn vastgesteld door de internationale organisatie ITU-R en vormen een korte en duidelijke aanduiding voor vragen en antwoorden. Het werd oorspronkelijk gebruikt bij telegrafie morse verbindingen om steeds terugkomende vragen en antwoorden op snelle wijze over te kunnen seinen. Dit was zowel kort en bondig, als ook gevrijwaard van enige verwarring. Om dit zo te houden heeft de ITU-R bij het toekennen van roepnaam-series de Q overgeslagen bij de landentoekenning.

Bij radioamateurs is het ook een gebruik geworden om bij spraakverbindingen (telefonie) de Q-codes te gebruiken.

Zonder vraagteken is de code een mededeling, dus bijvoorbeeld QTH Hilversum. Wanneer een Q-code wordt gevolgd door een vraagteken (?) dan is een antwoord op de vraag verplicht met eventueel toegevoegd een cijfer met de volgende betekenis:

CODE BETEKENIS
1 zeer weinig
2 gering
3 matig
4 hevig
5 zeer hevig

Radioverkeer

Voor radioverkeer is de groep QRA tot QTZ vastgesteld.

CODE BETEKENIS
QRA? Wat is de naam van uw station?
QRA De naam van mijn station is …
QRB? Wat is de afstand tussen onze stations?
QRB De afstand tussen onze stations is …
QRG? Wat is mijn frequentie?
QRG Uw frequentie is …
QRH? Varieert mijn frequentie?
QRH Uw frequentie varieert.
QRI? Wat is de toon van de door mij uitgezonden signalen?
QRI De toon van de door u uitgezonden signalen is … (1 = goed, 2 = niet zuiver, 3 = slecht).
QRK? Wat is de leesbaarheid van mijn signalen?
QRK De leesbaarheid van uw signalen is … ( 1 t/m 5).
QRL? Is deze frequentie in gebruik?
QRL Ja, deze frequentie is in gebruik.
QRM? Heeft u last van storing?
QRM Ik heb last van storing … ( 1 t/m 5).
QRN? Heeft u last van atmosferische storing?
QRN Ik heb last van atmosferische storing … ( 1 t/m 5).
QRO? Kunt u het vermogen van de zender verhogen?
QRO Ik vergroot mijn zendvermogen.
QRP? Kunt u het vermogen van de zender verlagen?
QRP Ik verlaag mijn zendvermogen.
QRQ? Kunt u sneller seinen?
QRQ Ik zal sneller seinen.
QRS? kunt u langzamer seinen?
QRS Ik zal langzamer seinen.
QRT? Zal ik stoppen met zenden?
QRT Ik stop met zenden
QRU? Heb u nog berichten of anderen informatie voor mij?
QRU Ik heb geen berichten of andere informatie voor u.
QRV? Bent u beschikbaar?
QRV Ik ben beschikbaar.
QRW? Zal ik … mededelen dat u hem op … kHz/MHz oproept?.
QRW Deel … aub mee dat ik hem op … kHz/MHz aanroept.
QRX? Wanneer roept u mij weer? Zal ik wachten tot u mij opnieuw aanroept?
QRX Ik zal u weer roepen om … uur op … kHz/MHz.
QRY? Wanneer ben ik aan de beurt?
QRY Uw beurt is nummer …
QRZ? Door wie word ik aangeroepen?
QRZ U wordt aangeroepen door …
QSA? Wat is de sterkte van mijn signaal?
QSA De sterkte van uw signaal is … ( 1 t/m 5).
QSB? Heeft mij signaal last van fading?
QSB Uw signalen hebben … last van fading … ( 1 t/m 5).
QSD? Zijn mijn signalen verminkt?
QSD Uw signalen zijn verminkt.
QSK? Kunt u mijn ontvangen tussen uw tekens door? Indien ja, mak dan break in werken?
QSK Ik kan u ontvangen tussen mijn tekens door. U mag break in werken.
QSL? Kunt u de ontvangst bevestigen?
QSL Ik zal uw ontvangst bevestigen.
QSO? Kunt u rechtstreeks werken met … (roepnaam)?
QSO Ik kan rechtstreeks werken met … (roepnaam).
QSP? Wil u mijn bericht doorsturen?
QSP Ik zal uw bericht doorsturen.
QSQ? Heeft u een dokter aan boord?
QSQ Er is een dokter aan boord.
QST Door ARRL geadopteerde code met de betekenis: Algemene oproep voorafgaande aan een boodschap bestemd voor alle radioamateurs.
QSU? Zal ik zenden op … kHz/MHz?
QSU Gaat u zenden op … kHz/MHz.
QSV? Zal ik een serie V’s geven?
QSV Geef een serie V’s.
QSW? Wilt u op … kHz/MHz zenden?
QSW Ik ga op … kHz/MHz zenden.
QSX? Wilt u naar … (roepnaam) luisteren op … kHz/MHz?
QSX Ik luister naar … (roepnaam) op … kHz/MHz.
QSY? Zullen we veranderen van frequentie naar (frequentie)?
QSY We gaan van frequentie veranderen.
QTC? Hoeveel berichten heeft u voor mij?
QTC Ik heb … berichten voor u.
QTE? Wat is de peiling in graden ten opzichte van uw station?
QTE Uw peiling ten opzichte van mijn station is … graden.
QTH? Wat is de locatie van het station?
QTH Mijn locatie is …
QTR? Wat is de juiste tijd (in UTC)?
QTR De juiste tijd is … UTC.

Luchtvaart

De Q-code serie QAA-QNZ is door de ITU gereserveerd voor de luchtvaart.

CODE BETEKENIS
QAE? heeft u nieuws van …? (enig luchtvaartuig)
QAI? heeft enig luchtvaartuig in mijn omgeving geroepen?
QAL? Gaat u landen te…?
QAZ? kunt u ondanks de storm ontvangen?
QBA De horizontale zichtbaarheid.
QBB De Wolkenbasis.
QDM De magnetische peiling van het vliegtuig naar het NDB baken.
QDR De magnetische peiling vanaf het NDB baken naar het vliegtuig.
QFE De luchtdruk op vliegveldniveau.
QGO Het vliegveld is gesloten.
QNE De standaard luchtdruk van 1013,25 hectopascal.
QNH De luchtdruk op gemiddeld zeeniveau.

Scheepvaart

De Q-code serie QOA-QQZ is door de ITU gereserveerd voor de luchtvaart.

Alle diensten

De Q-code serie QRA-QUZ is door de ITU gereserveerd voor alle diensten.

CODE BETEKENIS
QRA Quick Reaction Alert, gebruikt door de NATO Air Defense.
QTA Cancel (vooral in notams).
QTE De ware peiling naar het NDB baken naar het vliegtuig.
QTF De (gepeilde) positie (fix).
QUJ De ware peiling vanaf het NDB baken.

Niet-officiële Q-codes

Naast de officiële Q-codes zijn er ook niet-officiële afkortingen ontstaan.

CODE BETEKENIS
QRDD? Voor welke richting zijn uw berichten bestemd? (N., Z., O., West)
QRHH? Op welke golflengte moet ik afstemmen?
QRLL? Kan ik … minuten proefseinen geven?
QSRM? Wilt u het bericht nummer … per post doorzenden als het per radio niet dadelijk gaat?
QSSS? Slingert mijn golflengte?
Bronvermelding: De inhoud van deze pagina is afkomstig van De Radiopedia en is beschikbaar gesteld onder de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen.