CTCSS Regio Code

CTCSS (Continuous Tone-Coded Squelch System of Continuous Tone Coded Subaudio Squelch) is een systeem van ruisonderdrukking bij radioverbindingen. Dit systeem maakt het mogelijk een radiokanaal met meerdere gebruikers te delen, en minimale storing van elkaar te ondervinden. CTCSS wordt vooral gebruikt bij VHF- en UHF-communicatie bij hulpdiensten en in militaire communicatie, maar ook bij zendamateurs en gebruikers van PMR446.

Werking
Op het audiosignaal wordt een constante subaudio-toon gesuperponeerd. Deze is, althans na filtering in de ontvanger, voor de gebruikers onhoorbaar, maar activeert een elektronisch circuit in de ontvanger dat is afgestemd op dezelfde toon. Dit circuit werkt als een squelch, dat wil zeggen een schakelaar die de luidspreker van de ontvanger inschakelt wanneer een signaal wordt ontvangen dat als een voor de ontvanger bedoeld signaal wordt herkend. Door te kiezen uit een reeks van enkele tientallen verschillende frequenties, kunnen evenzoveel gebruikers gebruikmaken van hetzelfde kanaal zonder dat ze elkaar horen. Dat laatste gaat alleen op wanneer ze niet gelijktijdig het kanaal willen gebruiken en op korte afstand van elkaar zitten.