Apparatuur

      Als je gelicenseerde radiozendamateur bent, dan mag je apparatuur voor zendamateurs gebruiken, aanleggen, of geheel of gedeeltelijk aangelegd aanwezig hebben. Dit geldt voor zelfgebouwde apparatuur, voor bouwpakketten van losse door radiozendamateurs te assembleren onderdelen, maar ook voor in de handel verkrijgbare apparatuur.